Październik jest miesiącem dobroci dla zwierząt.

Jak co roku zbieramy dla bezdomnych mieszkańców Schroniska "Ciapkowo" dary: koce, karmę suchą i mokrą.

Można je zostawiać u pani pedagog, Moniki Pawlickiej lub u Ani Kamińskiej z II Fs.

 


Urząd Miasta ogłosił konkurs w ramach akcji „Sprzątanie świata” dla wszystkich uczniów.

Konkurs trwa od 8 września do 31 października 2014 roku

i obejmuje dwie kategorie: gazetka szkolna oraz plakat promujący segregację śmieci.

Więcej informacji znajduje się w zakładce OGŁOSZENIA/ZAŁĄCZNIKI.

Zapraszamy wszystkich chętnych i uzdolnionych do wzięcia udziału w konkursie.

Prace należy zgłaszać do pani psycholog lub do pani pedagog. 


  

Są jeszcze wolne miejsca w naszej szkole!

Zapraszamy do nauki od września 2014 roku!

Posiadamy miejsca w klasie:


- fryzjerów (na poziomie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej);
- sprzedawców;
- gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy;
- gimnazjum dla dorosłych.

Przyjdź i sam(a)  się przekonaj! U nas jest fajnie! 


 

 Wychowawcy klas

 

Technikum Nr 3

 

      Klasa I Ta - mgr Ewelina Wańkowicz

      Klasa II Ta -  mgr Małgorzata Adrych

      Klasa III Ta -  mgr Bożena Kwiatkowska - Graban

      Klasa IV Ta -  mgr Monika Pawlicka

 

Zasadniczej  Szkoły Zawodowej Nr 6

 

      I Fs - mgr Anna Kasicz

      II Fs - mgr Hanna Adamkiewicz

      III Fa - mgr Danuta Kautz

 

Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy

 

      I Gza - mgr Mieczysław Lejkowski

      II Gza - mgr Beata Bazela

      III Gza - pani Agnieszka Jezierska - Maciaszek

 


 

Nauczyciel Roku 2012/2013 wybrany!!!

 

Dnia 1 lipca pani pedagog i wychowawca Monika Pawlicka z Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu w Gdyni otrzymała tytuł Nauczyciela Roku 2012/2013 miasta Gdyni w XII Edycji Konkursu. Konkurs organizuje Klub Rotary Gdynia i jest prowadzony pod patronatem Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka. Klub Rotary pragnie w ten sposób nagrodzić środowisko nauczycielskie za pracę, osiągnięcia zawodowe oraz wkład w rozwój naszego miasta. Ocenie podlegają osiągnięcia pedagogiczne oraz praca społeczna nauczycieli w roku szkolnym 2012/2013.

Gratulaujemy Pani Monice takiego wyjątkowego wyróżnienia i docenienia pracy nauczyciela i  życzymy dalszych sukcesów.


nauczyciel_roku/01072013_1.JPG nauczyciel_roku/01072013_2.JPG

 

 


 

www.kancelaria-fides.pl