O nas…

      Jesteśmy Zespołem Szkół Rzemiosła i Handlu w Gdyni Oksywiu. Zespół Szkół, czyli kilka typów szkół w jednej siedzibie, co w zależności od indywidualnych potrzeb daje każdemu uczniowi możliwość wyboru odpowiedniej dla siebie ścieżki kształcenia.

      W Technikum Nr 3 zdobędziesz zawód technik usług fryzjerskich oraz maturę, dzięki której możesz kontynuować naukę na studiach wyższych. W Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 6 możesz kształcić się w zawodach: fryzjer lub sprzedawca, a potem naukę kontynuować w szkołach zaocznych lub wieczorowych. W Gimnazjum z Oddziałam Przysposabiającym   do Pracy oraz Gimnazjum dla Dorosłych świetnie odnajdą się osoby, które mają trudności w nauce lub z innych przyczyn kończą naukę w gimnazjum nieco później.

      Współpracujemy z Cechem Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni, Ochotniczym Hufcem Pracy w Gdyni, a także Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym Nr 1   w Gdyni i Świetlicą Socjoterapeutyczną „Światłowcy”.

      Nadrzędnym zadaniem szkoły jest integracja młodzieży różnych typów szkół, wychowanie w duchu poszanowania i tolerancji oraz współdziałanie wszystkich pracowników szkoły dla dobra uczniów. Szkoła stara się stworzyć wszystkim uczniom optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju oraz samorealizacji.

 Misja naszej szkoły:

        Jesteśmy szkołą wielu szans dla młodzieży z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi oraz dla młodzieży ambitnej i zdolnej

      Uczniowie ambitni i zdolni mogą rozwijać swoje talenty uczestnicząc w szerokiej ofercie zajęć pozalekcyjnych oraz kursach zawodowych finansowanych z funduszy EFS, a także angażując się w pracę na rzecz społeczności szkolnej oraz lokalnej. Wielu uczniów pracuje jako wolontariusze poza szkołą lub bierze udział w różnych akcjach charytatywnych.


Projekt i wykonanie: flyot.com