Ferie świąteczne od 17 kwietnia do 22 kwietnia 2014 r.

Egzaminy gimnazjalne w dniach:

23 IV - część humanistyczna,

24 IV - część matematyczno - przyrodnicza,

25 IV - język obcy nowożytny.

Egzamin rozpoczyna się o godzinie 9.

Wszyscy gimnazjaliści zgłaszają się o godzinie 8. 

 Zebranie z Rodzicami odbędzie się w środę 7 maja 2014r. o godzinie 17.Nauczyciel Roku 2012/2013 wybrany!!!

 

Dnia 1 lipca pani pedagog i wychowawca Monika Pawlicka z Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu w Gdyni otrzymała tytuł Nauczyciela Roku 2012/2013 miasta Gdyni w XII Edycji Konkursu. Konkurs organizuje Klub Rotary Gdynia i jest prowadzony pod patronatem Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka. Klub Rotary pragnie w ten sposób nagrodzić środowisko nauczycielskie za pracę, osiągnięcia zawodowe oraz wkład w rozwój naszego miasta. Ocenie podlegają osiągnięcia pedagogiczne oraz praca społeczna nauczycieli w roku szkolnym 2012/2013.

Gratulaujemy Pani Monice takiego wyjątkowego wyróżnienia i docenienia pracy nauczyciela i  życzymy dalszych sukcesów.


nauczyciel_roku/01072013_1.JPG nauczyciel_roku/01072013_2.JPG

 

 


 

Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu 

   im. Bandery Polskiej w Gdyni


  •   Technikum Nr 3 - zawód  technik usług fryzjerskich
  •   Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 - zawód fryzjer, sprzedawca
  •   Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy
  •   Gimnazjum dla Dorosłych

Wychowawcy klas

Technikum Nr 3

Klasa I Ta - mgr Małgorzata Adrych

Klasa II Ta -  mgr Bożena Kwiatkowska - Graban

Klasa III Ta -  mgr Monika Pawlicka

Klasa IV Ta -  mgr Ewelina Wańkowicz

 Zasadniczej  Szkoły Zawodowej Nr 6

I Fs - mgr Dorota Kyzioł

II Fs - mgr Danuta Kautz

III Fa - mgr Mieczysław Lejkowski

Gimnazjum dla Dorosłych

III Ag - mgr Stefan Gorajek

III Bg - mgr Beata Bazela

Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy

     I Gza - mgr Małgorzata Knopa

     II Gza - pani Agnieszka Jezierska - Maciaszek

     III Gza - mgr Dorota Ropelewska

 

www.kancelaria-fides.pl