Tak było…- z historii szkoły

 

Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni powołano do życia pismem Ministra Obrony Narodowej Nr 3989 z dnia 27 sierpnia 1963 roku podpisanym przez Wiceministra Obrony Narodowej gen. broni Jerzego Bordziłowskiego. Rok później powstało Technikum Budowy Okrętów, w którym pracownicy Stoczni Marynarki Wojennej mogli podwyższać swoje kwalifikacje. 

historiaszkoly/05032013_1.jpg

Zajęcia odbywały się w baraku na terenie stoczni.  Jednak szybko okazało się, że jest on za mały ze względu na duże zainteresowanie szkołą. Z inicjatywy dyrektora szkoły powstał budynek szkoły, który oddano do użytku dnia  31 sierpnia 1972 roku. Była to placówka, w której początkowo uczyli się sami chłopcy w mundurach marynarskich. 

historiaszkoly/05032013_3.jpg

Od 1 stycznia 1979 roku szkoła stała się Ośrodkiem Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Stoczni Marynarki Wojennej, w którym podnosili swoje kwalifikacje zawodowe pracownicy stoczni. Uczyli się tu nawet Libijczycy. Zawody, które cieszyły się największą popularnością w tamtych latach to: elektromonter okrętowy, ślusarz maszynowy, ślusarz okrętowy, monter kadłubów okrętowych, monter maszyn i urządzeń okrętowych.

Od 1 września 1979 roku w skład szkoły weszła szkoła Stoczni Remontowej „NAUTA”.

31 sierpnia 1994 roku Stocznia Marynarki Wojennej przekazała prowadzenie szkoły Kuratorium Oświaty, a szkoła jednocześnie zmieniła nazwę na Zespół Szkół Zawodowych nr 1.historiaszkoly/05032013_2.jpg

1 września 1996 roku organem prowadzącym naszą szkołę zostało Miasto Gdynia. 9 października 1998 roku nadano szkole imię Bandery Polskiej.

Od 1 września 2010 roku szkoła otrzymała nową nazwę: Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu im. Bandery Polskiej ze względu na zmiany w profilu kształcenia.

Pierwszym dyrektorem szkoły został mgr inż. Maksymilian Loroch, który tę funkcje sprawował w latach 1963-1991, jego następcą była mgr Halina Golińska (lata 1991-2004). W latach 2004 - 2014 funkcję dyrektora pełniła pani mgr inż. Irena Stawicka.

Stanowiska wicedyrektora zajmowały następujące osoby: mgr Tadeusz Wyligała (1963-1991), mgr Teresa Dobrychłop (1973-1982), mgr Zdzisława Witkowska (1982-1985), mgr Halina Golińska (1985-1991), mgr inż. Gertruda Olechnicka (1991-2004), mgr Barbara Szudrowicz (1991-2006), mgr Teresa Pajdo (2004-2006). Praktyczną nauką zawodu zajmował się Wincenty Lewandowski. Wicedyrektorem szkoły od 2006 roku do chwili obecnej jest pani mgr Bożena Mędrzycka.

historiaszkoly/05032013_4.jpg  historiaszkoly/05032013_5.jpg
  

 
Kalendarium
1.09.1963 Utworzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni
1.09.1964 Utworzenie Technikum Budowy Okrętów dla Pracujących przy Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni
1.01.1979 Zmiana nazwy obiektu na Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia Kadr Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni
1.09.1985 Utworzenie Zespołu Szkół Zawodowych Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni, w skład którego weszły:
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących Stoczni  Marynarki Wojennej
- Technikum Budowy Okrętów dla Pracujących przy  Stoczni Marynarki Wojennej
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących Stoczni  Remontowej ,,NAUTA''1.09.1993 
Powołanie Liceum Zawodowego nr 71.09.1994 Przyjęcie nazwy Zespołu Szkół Zawodowych nr 1
- Szkoła Zasadnicza Nr 7 w Gdyni- Liceum Zawodowe Nr 7 w Gdyni
- Technikum Budowy Okrętów Nr 1 w Gdyni
- Technikum Budowy Okrętów dla Dorosłych Nr 1 w Gdyni 

 9.10.1998 W trzydziestą piątą rocznicę powołania szkoły nadanie Zespołowi Szkół Zawodowych nr 1 imienia 
Bandery Polskiej
1.09.2010. Zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu im. Bandery Polskiej

www.kancelaria-fides.pl